Sajle

Sajle
kilometar sajla
sajla ručne kočnice
sajla za otvaranje haube motora